DSC06226 DSC06229 DSC06231

水鑽十字架造型垂鍊(防塵塞)

, ,

Vivian 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

IMAG0803 DSC06232

5瓣小玫瑰花防塵塞(貼鑽版)

, , , , , ,

Vivian 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

一般花色布料5 豹紋(小)  

1.在訂製包包的同時,可以到布料區(照片區)選購你喜歡的布料歐

,

Vivian 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

DSC06299DSC06300IMAG0985  

水鑽骷髏頭造型防塵塞

, ,

Vivian 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC06303DSC06302DSC06301IMAG0989  

可愛狗狗造型垂鍊防塵塞#1

, , , ,

Vivian 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()